Personalia

Dødsfall

Gunnar Mollan, Oslo, f. 25.11.1918, tannlegeeksamen 1943, d. 15.09.2002

Thor Øvrum, Kongsberg, f. 15.06.1951, tannlegeeksamen 1977, d. 14.09.2002

Fødselsdager

90 år

Liv Christie Krohn, Oslo, 2. desember

85 år

Hans Kr. Nilsen, Oppegård, 25. november

80 år

Asbjørn Bjørnland, Sarpsborg, 21. november

75 år

Henriette Fløtra, Rygge, 22. november

Vigleik Frigstad, Kris­tian­sand S., 27. november

70 år

Ole Bjarne Almåsbakk, Oslo, 24. november

Gunnar Arnesen, Drammen, 27. november

Astrid Soili Rødset, Skien, 27. november

Tore Tangerud, Fyllingsdalen, 18. november

60 år

Knut Almbakk, Bodø, 28. november

Torolf Dahl, Kris­tian­sand S., 1. desember

Torbjørn Gjesteland, Eidsvåg i Åsane, 16. november

Kari Grønli, Rena, 28. november

Knut Haaheim, Skien, 30. november

Per Skjelde, Hafrsfjord, 22. november

Ole Skogedal, Borgen, 19. november

Sissel Koller Sundnes, Jar, 2. desember

50 år

Lars ­Inge Byrkjeflot, Halsøy, 28. november

Arve Reite, Fjerdingby, 3. desember

Geir Tvedt, Paradis, 25. november