NTFs sentrale forhandlingsutvalg

NTFs sent­rale forhandlings-utvalg samlet troppene til lønns­poli­tisk forum på Skiphelle ved Drøbak 26. – 27. august. Tiden ble brukt til gjensidig utveksling av spørsmål og mulige svar de tillitsvalgte imellom, i forbindelse med en ny virkelighet ved de forestående lokale lønnsforhandlinger. I Sentralt forhandlingsutvalg, fra venstre: Richard R. Næss, nestleder, Tor Ingebretsen, varamedlem, Sissel Bjørntvedt, medlem, Thorgny Magnussen, varamedlem, Gunnar Lyngstad, leder og Karsten K.Langfeldt, forhandlingsleder NTF.