Stilling ledig

Aust-Agder Fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Jobb på Sørlandet ?

Aust-Agder fylkeskommune tilbyr attraktive stillinger i noen av de mest populære områdene på Sørlandet. Fylket har et behagelig klima og variert naturmiljø. Trivelige kystbyer, praktfull skjærgård og særpregede dalfører med rike kulturelle tradisjoner. Besøk fylkeskommunens hjemmeside: www.aa-f.kommune.no

Tannhelsetjenesten har 29 tannlegeteam fordelt på 17 klinikker med moderne utstyr og Opus journalføringssystemer. Det er planlagt en ny struktur med større, tidsmessige klinikker for å kunne tilby et godt faglig og sosialt miljø.

Følgende stillinger er ledige:

1/2 tannlegestilling, Bykle

Bykle ligger øverst i Setesdal. Vannkraftkommune med særdeles gode offentlige tilbud. Turist- og vintersportssenteret Hovden ligger i kommunen. Moderne klinikk for én tannlege. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Stillingen kan kombineres med utleie av klinikk eller provisjonsordning på betalende klientell. Informasjon om kommunen: www.setesdal.com

1 tannlegestilling, Evje

Evje ligger nederst i Setesdal, 60 km fra Kristiansand. Moderne klinikk med to tannlegeteam. Ambulering til nabokommuner 1 – 2 dager i uken. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Informasjon om kommunen: www.e-h.kommune.no

1 tannlegestilling/klinikksjef, Lillesand

Lillesand ligger sentralt på Sørlandet, 30 km fra Kristiansand med «Blindleia» og dyrepark i umiddelbar nærhet. Kort avstand til Kjevik lufthavn. Moderne tannklinikk i Lillesand sentrum med to tannlegeteam og tannpleier. Det tilbys hjelp til å skaffe bolig. Informasjon om kommunen: www.lillesand.kommune.no

1 tannlegestilling, Gjerstad

Gjerstad kommune ligger lengst øst i Aust-Agder, 30 km fra Risør. Området er rikt på natur og kultur og har gode kommunikasjoner (Sørlandsbanen og E-18). Moderne klinikk for tannlege og tannpleier. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Informasjon om kommunen: www.gjerstad.kommune.no

Tannlegestillinger; Arendal og Grimstad

Ledige vikariater med gode muligheter for fast tilsetting.

For alle stillingene gjelder:

  • Begynnerlønn: Lønnstrinn 51.

  • Stabilitetstillegg: kr 10 000 ved tiltredelse, opptrapping til kr 70 000 etter 6 år.

  • Bonusordning.

  • Flyttegodtgjørelse.

Fylkeskommunens lønnssystem er for tiden under revisjon, og det forventes større grad av lokal og individuell lønnsfastsettelse. Muligheter for provisjonsordning og utleie av klinikk. Tannhelsetjenesten i Aust-Agder tilstreber skreddersydde løsninger tilpasset den enkeltes behov og interesser.

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos:

Fylkestannlege Jan Ask tlf. 37 00 58 80. Fax 37 00 58 89. e-post: jan.ask@aa-f.kommune.no.

Søknad vedlagt kopier av vitnemål og attester sendes:

Fylkestannlegen i Aust-Agder, Vestre gate 2, 4836 Arendal.

Søknadsfrist: 27. september 2002.

Oslo – Norway

Excellent opportunity to join prestigious well-established, high-quality, fee for service private orthodontic practice with talented staff in downtown Oslo. A full time associate position leading to practice buy-in. Ideal opportunity to change your lifestyle. Serious enquiries and CV to e-mail: lynsig354@cs.com, cell-phone no. + 47 41 02 72 49 or fax + 47 22 55 86 05

Østlandet

Vikar under svangerskapspermisjon ønskes til privat praksis med tre tannleger i Elverum fra desember – 02. Stor pasient­- tilgang i et kjempetrivelig miljø. Henv. Kirkestua Tannlegekontor v/ Moen, tlf. 62 41 08 55 (j) / 62 42 56 41 (p).

Meget variert – spennende jobb

på pasienter med stort behandlingsbehov. Vi søker vikar i et år i full stilling pga. svangerskapspermisjon ved tannlegesenteret i Rakkestad – Østfold – fra medio des. d.å. Dyktige sekretærer, godt miljø, Siemens­utstyr. Henv. Tannlege Jostein Løkensgard. Tlf./faks 69 22 15 55, e-post; tnl.sent.jl@c2i.net. Adr. Storgt. 42, 1890 Rakkestad.

Tannpleier, Halden ( deltid)

Vi ønsker en tannpleier til vårt tannhelseteam med 3 tannleger. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et trivelig, og godt fagmiljø. Lønn etter avtale. Søknad med attester og vitnemål, samt helseattest sendes til:

Tannlegene på Wiels plass, v/ tannlegene Ellen C. Haagensen og Bjørn Mork Knutsen, Wiels plass 2, 1771 Halden. Tlf. 69 21 10 60, e-post; ellen.cath@tannlegene.no

Heltidsstilling

(Kan ev. deles i 2 stillinger) ledig i meget travel praksis i Oslo. Henv. tlf. 22 30 89 64 / 41 03 81 70.

Assistenttannlege

søkes 2 ganger i uken Oslo – Nord-Øst. Opus. Tiltredelse snarest. Henv. Tlf. 22 25 55 42 el. 41 22 38 82.

Arendal

Assistenttannlege søkes til travel allmennpraksis fra august-02. Hel eller deltid. B.mrk 2-11/02.