Oral medisin og eldre

Eirik Ambjørnsen og Tony Axéll

Oral medisin og eldre

Det er forandringer i huden som kanskje best demonstrerer aldringsprosessen. Det er tilsvarende vanskeligere å vise aldersforandringene på slimhinnene. Når spyttproduksjonen er normal og helsen ganske god, kan det diskuteres om det skjer noen særlige aldersforandringer i munnhulen. Det er først når sykdom, spyttreduksjon og medisinbruk dukker opp, at endringer av slimhinnene i munnhulen kan bli mer markante. Mangel på vesentlige ernæringsstoffer hos eldre mennesker, gir ofte symptomer.

Candidose er den mest hyppige infeksjonen hos eldre, og oftere i erythematøs enn pseudomembranøs form. Når antall helprotesebærere i de vestlige land nå er redusert, vil lesjoner som er relatert til disse også bli sjeldnere. Likevel er det fortsatt viktig å følge opp tilstander som protesestomatitt, angulær cheilitt, proteseulcerasjoner og hyperplasier. Ulcerasjoner, prekankroser som leukoplakier og lichen planus sees ofte blant alderspensjonistene. Maligne tumorer er sjeldne, men må ikke overses. Selv om tungelesjoner sjelden er maligne, kan benigne former gi så mange plager ved spising og snakking at de bør behandles.

Nor Tannlegeforen Tid 2001; 111: 126–33.

 

EAmbjørnsen 
TAxell 

Nøkkelord: Aldersforandring; Eldretannpleie; Oral medisin; Patologi; Slimhinne