Pasientjournaler i cyberspace

IT-fremtiden rykker stadig nærmere:

Pasientjournaler i cyberspace

I fremtiden er det sannsynlig at dine pasientjournaler vil bli lagret i cyberspace. Et nytt system, ASP eller Application Service Provider, er en programvare som allerede er tilgjengelig på Internett, og den gjør det mulig å laste ned informasjon, grafikk og røntgen slik at pasientjournaler blir tilgjengelig for dine eventuelle samarbeidspartnere. Sikkerheten er ifølge tannlege Barry K. Freydberg fra USA bedre enn både tradisjonelt journalarkiv og et elektronisk journalarkiv du eventuelt har på PC i din praksis.

Under årets landsmøte ga en idealistisk sydende Freydberg tilhørerne et blikk inn i tannlegepraksisens elektroniske fremtid. Det nye løsenord innen amerikansk behandlingsstrategi er interdisiplinær omsorg muliggjort ved tverrdisiplinært samarbeid ved hjelp av nettet og ASP.

– Med ASP vil min sykejournal være tilgjengelig hvor jeg enn er i verden. Journalen vil i fremtiden følge pasienten, ikke behandlingsinstitusjonen. Hvis jeg skulle bli syk i Norge, vil legene her raskt kunne hente ned min sykejournal, sa Freydberg.

En forutsetning er naturligvis at journalopplysningene ikke kan lastes ned av uvedkommende. Freydberg mener at vi ikke kan bruke gamle paradigmer for moderne sikkerhetsproblematikk:

– Vi tror nettet er usikkert fordi det er nytt. I virkeligheten er det mye bedre sikkerhet på nettet enn på ditt kontor. Ingen sikkerhetsforholdsregler er 100 prosent vanntette. Alt er "hakkabelt", det er bare et spørsmål om hvor vanskelig du gjør det. I USA vil vi i løpet av et par år ha nye lover som beskytter kliniske filer og som forventes å ta utgangspunkt i dagens virkelighet.

ASP gjør journalhåndtering langt mindre tidkrevende. Innspill fra spesialistkolleger kan fås uten fysisk fremmøte av pasient eller forsendelse av journal. Dette vil igjen føre til at "second opinions" og ekspertuttalelser vil bli billigere for pasientene. Etter hvert vil også nye betalingsmåter og nye måter å beregne honorarer på måtte komme, mente Freydberg.

Den elektroniske hverdag har for lengst gjort sitt inntog i tannlegepraksis i mange land. I Seattle finnes det praksiser der 95 prosent av kommunikasjonen med pasientene før og etter behandling skjer ved
e-post. Fra en spørreunersøkelse i Freydbergs egen praksis, som er en gruppepraksis i en forstad til Chicago, var det bare 19 prosent av pasientene som foretrakk telefonkontakt, mens 40 prosent fortrakk e-post og 41 prosent sa det ikke spilte noen rolle.

Freydberg minnet om hvor ferskt Internett egentlig er. Det ble gjort tilgjengelig for vanlige brukere for 10 år siden, men det var først da de første søkemotorene kom i 1993 at det ble en praktisk mulighet også for vanlige mennesker. Mens e-post lagres på din eller mottakers PC, vil elektronisk kommunikasjon via ASP bli lagret i dette programmet, som byr på store fordeler i forhold til tradisjonell e-post. Meldingene kan ikke endres, programmet er garantert virusfritt, har automatisk back-up, er sikrere og det aksepterer alle filer. Hvis du vil ha en smak av fremtiden er adressen www.transcendonline.com.

Det er ennå ikke mange norske tannleger som har sin egen hjemmeside, men Freydberg presenterte hjemmesiden til sin gruppepraksis, der gamle og, ikke minst, nye pasienter kan lese alt om personalet, tjenestene som tilbys, elektronisk timebestilling, resultater av pasientbehandlingen og sogar se snapshots av personalet på firmautflukt til Karibien. For ikke å snakke om at pasienten kan knotte inn sin egen adresse og få kjøreanvisninger og kart over veien til tannlegen.

Mens annonsering på Gule Sider, der som her, koster en masse og gir liten respons, er Freydbergs entydige erfaring at markedsføring av dental praksis på Internett både er billig og effektivt. I USA er det firmaer som lager hjemmesider for deg, enten gratis eller til en bagatellmessig pris. Du kan eventuelt sjekke dem ut på www.dentistryonline.com eller www.dentalxchange.com. Andre interessante lenker finner du på www.hitech2thdoc.com

Henning A Nilsen