Stabilt antall klagesaker

Lokalforeningenes klagenemnder:

Stabilt antall klagesaker

Antallet klagesaker som ble behandlet av klagenemndene i 1999 ligger omtrent på samme nivå som året før, 148 mot 157 i 1998. Antallet henvendelser økte imidlertid noe, fra 322 til 352. Det kan derfor se ut som saker lar seg løse uten å gå til formell klagesak når klageren får snakke med en annen tannlege om sine problemer. De to sakene fra Oslo Tannlegeselskaps klagenemnd som blir presentert i dette nummeret av Tidende, viser også at konflikter mellom pasient og tannlege som formelt sett er blitt en klagesak, mange ganger kan skyldes kommunikasjonsproblemer.

Sekretariatet får også en rekke henvendelser fra pasienter. Vi registrerer ikke disse henvendelsene, men vil anslå antallet til 3–4 per dag i gjennomsnitt. Ofte opplever vi "topper", særlig hvis klager på tannbehandling har vært omtalt i mediene og ellers i ferietiden når det kan være vanskelig for pasientene å få kontakt med tannlege.

*I rapporterte tall inngår saker som er avvist av forskjellige grunner og/eller oversendt andre klagenemnder.