Metallkeram-kroner og kvalitet

Bjørn Amundrud og Gudbrand Øilo

Metallkeram-kroner og kvalitet

En undersøkelse av MK-kroner levert av norske og utenlandske laboratorier

I en undersøkelse foretatt 1998–1999 ble presisjon og konstruksjon av metallkeramiske kroner utført ved fem norske og fem utenlandske laboratorier studert. Av spesiell interesse var hvordan den preparerte form (spesielt skulderprepareringen) ble utnyttet for å oppnå tilfredsstillende form, farge og translucens samt dimensjonering av materialene for tilfredsstillende soliditet. Kronene ble bestilt som vanlig klinisk arbeid, og de ferdige produktene ble først vurdert på modell av seks tannleger og deretter sementert og saget i to halvdeler som ble studert og målt i mikroskop.

Resultatene viste sterkt varierende kvalitet av form, farge og translucens samt at et flertall kroner ikke dekket tannen helt ned til prepareringsgrensen etter sementering. Utnyttelsen av en skulderpreparering var ofte mangelfull, og metallunderstøttelsen av keramen dårlig i enkelte kroner. Basert på kriteriene i denne undersøkelsen syntes kvaliteten av importerte kroner å være noe lavere enn for de norskproduserte.

Nor Tannlegeforen Tid 2000; 110: 864–72.

 

B Amundrud
G øilo

Nøkkelord: Estetikk; Protetikk; Tannteknikk; Kvalitet