Handskar och kofferdam - skydd eller risk?

Kristiina Turjanmaa, Bodil B Knudsen och Karin Wrangsj

öHandskar och kofferdam är oundvikliga i tandvården som ·skydd mot infektion och moderna tandmaterial. Handskar i PVC och syntetgummi kan användas men har svårt att helt ersätta NRL (natural rubber latex) inom tandvården. Många frågor återstår att lösa vad beträffar de allergiska reaktionerna mot gummimaterial. Allergiska reaktioner mot gummi innebär svårigheter för såväl personal som för patienter. Oklara intoleransreaktioner bör utredas och patienter bör automatiskt tillfrågas om symtom på möjlig gummiallergi. Särskilt symtom som indicerar IgE-medierad latexallergi skall efterfrågas; har symtom observerats vid användning av kondom, hushålls- eller andra skyddshandskar eller vid uppblåsning av ballonger? Om svaret är positivt bör patienten remitteras till allergologisk undersökning. Standardiserat latexallergen bör ingå i den standardiserade pricktestpanel som används av allergologer och dermatologer vid utredning av atopiker och patienter med symtom på handskintolerans.

I tandvården bör det alltid finnas tillgång till latexfria handskar och kofferdamkvaliteter. När latexhandskar används skall dessa ha så låga allergenhalter som möjligt. Puderfria handskar minskar förutsättningarna för luftburen spridning av latexallergen. Då vi ännu saknar europeiska regler och rekommendationer kan vi i Norden utnyttja finska resultat för att garantera hälsosammare arbetsmiljö och också säkrare vård för patienten. Tandläkare och tandsköterskor har visat sig vara en speciell riskgrupp för arbetsbetingade hudsjukdomar i hälsovården. Därför är det viktigt att alla som arbetar inom området är informerade om problemen och hur de skall lösas.

 

KWrangsjö 
KTurjanmaa 
BBKnudsen 

Nøkkelord: Hygiene; Utstyr, odontologisk; Yrkeshygiene; Yrkesskade