Allergisk reaktion i mundslimhinden

Palle Holmstrup, Tony Axéll og Bert Bj

ö

rkner

Iodontologisk praksis opstår undertiden mistanke om allergi i forbindelse med dentale restaureringer. De allergiske reaktioner er sædvanligvis forsinkede typeIV-overfølsomhedsreaktioner, men hurtige typeI-reaktioner kan også forekomme. Årsagen til reaktionerne er småmolekylære stoffer der, efter binding til et protein i værtsorganismen, udløser kædereaktioner i immunsystemet som resulterer i at der opstår kliniske forandringer og undertiden symptomer. For at erkende mulige allergier kan patienter undersøges med lappeprøver eller priktest hos dermatolog. Grundlaget for henvisning til dermatolog er objektive forandringer forenelige med allergi, eller at der er mistanke om overfølsomhed over for et nyt materiale som patienten ønskes behandlet med.

 

B Björkner
P Holmstrup
T Axell

Nøkkelord: Allergi; Bivirkning; Kasuistikk; Slimhinne; Tannrestaurering