Lystgass-sedasjon ved odontologiske inngrep

Universitetene i Oslo og Bergen

Høsten 1998 vil det bli avholdt kurs i bruk av lystgass-sedasjon ved begge de odontologiske fakultetene. Målet er å kvalifisere deltakerne til å behandle pasienter med tannbehandlingsskrekk ved hjelp av lystgass-sedasjon og visse former for premedikasjon. Etter bestått eksamen vil Den norske tannlegeforening utstede lisens for selvstendig bruk av lystgass-sedasjon.

Kursansvarlige

Bergen:
Anestesileger ved Haukeland sykehus
Professor Magne Raadal

Oslo:
Professor Per Lilleåsen, Aker sykehus
Klinikksjef Kari Gravem Kvakestad

MålgruppeTannleger
Kursene er åpne for tannleger i såvel offentlig som privat praksis.

Kursplan

Del 1
36 timer teoretisk opplæring (1 uke)

Del 2
40 timer hospitering (f eks 2 uker formiddagstjeneste) ved anestesiavdeling på sykehus. Dette skal foregå i tiden mellom del 1 og del 3. Kursdeltakerne må selv ordne med avtale på lokalt sykehus.

Del 3
24 timer klinisk trening i bruk av lystgass-sedasjon samt eksamen. Deltakerne fordeles i grupper med 6 i hver.

Sted

Bergen:
Haukeland sykehus (del 1)
Det odontologiske fakultet (del 3)

Oslo:
Aker sykehus (del 1)
Det odontologiske fakultet (del 3)

TidBergen:
Del 1: 24.- 28. august 1998
Del 3: uke 42 eller 43

Oslo:
Del 1: 21.–25. september 1998
Del 3: uke 47 eller 48

DeltakerantallMaks 12 på hvert kurs

KursavgiftKr 9 000,– inklusiv litteratur

PåmeldingPåmeldingsfrist 1. juni 1998

Påmeldingen skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år, nåværende stilling, spesielt behov for å kunne anvende lystgass samt andre forhold som kan tenkes å ha betydning. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten bør vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen.

Påmelding sendes til følgende adresser:

Bergen:Klinikk for pedodonti, Årstadveien 17, 5009 Bergen
Kontaktperson: Magne Raadal,
tlf 55 58 65 74

Oslo:Klinikk for barnetannpleie og kariesprofylakse,
Postboks 1109 Blindern, 0317 Oslo
Kontaktperson: Kari Gravem Kvakestad, tlf 22 85 22 69