Tannskader hos barn og ungdom

F98 00 35

Hva bør tannlegesekretæren kunne om tannskader? Hvilke spørsmål er viktige ved en telefonhenvendelse? Når haster det med behandling? Hvilke trygde- og forsikringsordninger gjelder? Dette kurset tar for seg mange problemstillinger tannlegesekretæren kan møte i hverdagen. Kjennetegn, behandling og prognose ved de forskjellige typer tannskader i melketannsettet og permanente tannsett er emner som vil bli tatt opp.

KursgiverSpesialist i pedodonti Anne-Lise Maseng Aas, Oslo

MålgruppeTannlegesekretærer

Kursplan

  • Tannlegesekretærens rolle ved tannskader

  • Ulike skadetyper - behandling og prognose

  • Følger av melketannstraumer

  • Trygde- og forsikringsordninger

  • Telefonhenvendelser – hvilke spørsmål bør stilles

DeltakerantallMaks 70

StedFolkets Hus, Youngsg 11, Oslo

TidTorsdag 20. august 1998 kl 0900-1500

KursavgiftKr 950,– inklusiv lunsj og pausekaffe

Påmeldingsfrist1. juni 1998