Pedodonti 6. sekvens - tannskader hos barn og ungdom

F98 00 34

Tannskader rammer alle aldersgrupper, men særlig barn og ungdom. Det er viktig å gi traumepasienter hurtig hjelp og riktig hjelp. I det unge permanente tannsett kan tannskader ha særlig store konsekvenser fordi dette tannsettet er i vekst og utvikling. Barnetannlegen vil ofte bli stilt overfor traumekasus der det må ytes førstehjelp og der korrekt diagnose, behandling og oppfølging er av avgjørende betydning for å unngå at uheldige følgetilstander utvikler seg. Kurset tar for seg diagnostikk, førstehjelp og behandling av ulike traumetyper.

KursgivereProfessor Pål Barkvoll, Oslo
Tannlege Sigrid Engelhardtsen, Oslo
Professor Ingeborg Jacobsen, Oslo
Tannlege Kari Størmer, Oslo

MålgruppeTannleger

Kursplan

  • Betydning av korrekt diagnose

  • Førstehjelp i primære og unge permanente tannsett

  • Bør oralkirurg kontaktes?

  • Komplisert kronefraktur. Teksjon eller partiell pulpotomi?

  • Fiksering. Når, hvordan og hvor lenge?

  • Hvor ofte og hvor lenge bør tannskader kontrolleres?

  • Pulpanekrose i rotåpen incisiv. Terapi, prognose

  • Eksterne rotresorpsjoner. Terapi, prognose

  • Traumepasientens økonomiske rettigheter

StedFolkets Hus, Youngsg 11, Oslo

TidTorsdag 20. august 1998 kl 0900-1600

KursavgiftKr 1050,– inklusiv lunsj og pausekaffe

Påmeldingsfrist1. juni 1998