Maskinell rotkanalrensing med nikkel-titaninstrumentering - arbeidskurs

A98 00 28

Superelastisk nikkel-titanlegering har gjort det mulig å framstille rotkanalinstrumenter som med rimelig sikkerhet kan brukes i vanlige vinkelstykker. De maskindrevne instrumentene gjør instrumenteringsfasen av den endodontiske behandlingen både enklere og mindre tidkrevende, og siden instrumentene virker med roterende bevegelse, gir de automatisk rotkanalen en form som er lett å obturere med den standardiserte teknikken.

KursgiverProfessor Leif Tronstad og medarbeidere, Oslo

MålgruppeTannleger

Kursplan

  • Demonstrasjon av ulike instrumentsystemer - på video og live

  • Praktisk trening med de utvalgte Quantec instrumentene på plastmodeller og ekstraherte tenner

NB! Hver kursdeltaker må selv ta med 3-4 ekstraherte tenner med trange og bøyde rotkanaler, og med ferdig cavum - preparasjon

DeltakerantallMaks 35

StedDet odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 71, Oslo

TidTirsdag 18. august 1998 kl 0900-1600

KursavgiftKr 3250,– inklusiv lunsj og pausekaffe
I kursavgiften inngår en utstyrs-/materialpakke til ca kr 1150,–.

Påmeldingsfrist1. juni 1998