Praksisadministrasjon 3. sekvens - EDB-kurs for tannhelsepersonell

A980026/27

Dataalderen er over oss, ingen tvil om det. Hører du med til dem som aldri har kommet i gang med grundig skolering i Windowsbaserte programmer? Stadig flere tannlegekontorer installerer dataprogrammer for journal og timebok. Vi lærer oss de enkleste funksjonene, men ofte har vi bruk for å kunne beherske skriveprogram og få oversikt over programmets muligheter. Mange ønsker også å lære om internett og orientere seg om de ulike tjenester som er tilgjengelig.

NSE – NTFs systematiske etterutdanning – er på trappene. Den første prøvemodulen starter opp i løpet av høsten 1998. Her vil mye av undervisningen være IT-basert. Det blir viktig for oss å ha datakunnskaper. Merkantildata har laget et kursopplegg som er tilpasset vår odontologiske hverdag. Blir det god oppslutning, vil vi bygge videre på dette konseptet i januar- og augustkurs framover.

3. sekvens av dette Maxikurset består av to ulike kurstilbud, som hver går over to dager. Det er således ikke mulig å delta på begge kursene i denne runden.

KursgivereKursgivere fra Merkantildata

TidMandag 17. og tirsdag 18. august 1998 kl 0900–1500 begge dager
(gjelder både og )

DeltakerantallHvert kurs tar maks 10 deltakere. Dersom det melder seg flere, har vi mulighet til å kjøre parallelle kurs.

KursavgiftKr 2 250,– inklusiv lunsj og pausekaffe begge dager

Påmeldingsfrist1. juni 1998

 

 

Deltakerne får grunnleggende innføring i Windows og Windowsbasert tekstbehandling. Det blir god anledning til praktiske øvelser.

MålgruppeTannleger, tannlegesekretærer og tannpleiere som har liten brukererfaring med PC

Kursplan

  • Bli fortrolig med arbeidsmetodene i Windows

  • Bli fortrolig med arbeidsgangen i et tekstbehandlingsprogram og få oversikt over programmets muligheter

  • Utforme brev og rapporter gjennom praktiske øvelser

  • Hvordan bygge opp et elektronisk arkivsystem

StedMerkantildata Kunnskap, Fyrstikkalleen 7, Helsfyr, Oslo

 

 

Deltakerne får en oppdatering i arbeidsmetodene i Windowsmiljøet, en innføring i hva internett er og hva som trengs av utstyr for å bruke det. Vi blir kjent med ulike tjenester som ligger tilgjengelig på nettet, og hvordan vi enklest mulig kan søke fram nyttig informasjon. Spesielt ser vi på hvordan vi kan utnytte internetts tjenester innen vårt odontologiske fagfelt.

MålgruppeTannleger, tannlegesekretærer og tannpleiere med noe brukererfaring med PC

Kursinnhold

  • Windows oppdatering

  • Internett - hva og hvordan?

  • Informasjonssøking på World Wide Web (www)

  • Lokal lagring av informasjon

  • Elektronisk post (e-mail)

  • Elektroniske konferanser/grupper

StedMerkantildata Kunnskap, Brynsalleen 4, Brynseng, Oslo