Odontologisk psykologi - Tannhelseteamets atferd i behandlingssituasjonen

F98 00 24

De fleste tannleger har på egen hånd måttet lære seg en form for anvendt psykologi i sin behandling av pasienter. Ved Senter for Odontofobi ved Universitetet i Bergen har tannleger og psykologer samarbeidet siden 1992 både i klinikk og forskning, og har på denne måten utviklet en økt forståelse av hva som er viktig for å skape et godt klima i behandlingssituasjonen. Målsettingen ved kurset er å formidle kunnskaper om dette, samt å motivere deltagerne for å interessere seg for denne delen av yrkesutøvelsen.

KursgiverFørsteamanuensis, psykolog Bjørn Helge Johnsen, Bergen
Førsteamanuensis, psykolog Bjørn Wormnes, Bergen
Professor Magne Raadal, Bergen

MålgruppeHele tannhelseteamet

Kursplan

  • Generelt om faget psykologi i odontologien: Hva er nyttig for tannhelsepersonell å kunne om anvendt psykologi, og hvordan kan man lære det?

  • Behandlingsvansker i behandlingssituasjonen: Hvorfor vegrer mange barn og voksne seg for tannbehandling?

  • Spesielt om begrepene angst, frykt, fobi og smerte

  • Pasientservice: Hva legger vi i det?

  • Generelt om de viktigste prinsippene for god kommunikasjon mellom pasient og behandlingsteam

  • Etablering av en god og tillitsfull relasjon (rapport) mellom pasient og behandler

  • Kontrollmestring: Teknikker for å gi pasienten følelse av å ha innflytelse på behandlingssituasjonen og derved redusere følelsen av hjelpeløshet

  • Tilvenning: Hvordan lærer vi barn å akseptere tannbehandling?

  • Desenblisering: Hvordan får man redde pasienter til å akseptere tannbehandling?

StedFolkets Hus, Youngsg 11, Oslo

TidMandag 17. og tirsdag 18. august 1998 kl 0900–1600 begge dager

KursavgiftKr 2000,– inklusiv lunsj og pausekaffe begge dager

Påmeldingsfrist1. juni 1998