Tannskader hos barn og ungdom

Hvor ofte og hvor lenge bør vi kontrollere?

Tannskader kan føre til en rekke pulpale og periodontale komplikasjoner. Dessuten kan traume mot en primær incisiv forstyrre den videre vekst og utvikling av det permanente tannanlegget. I artikkelen blir diagnose

og behandling av de hyppigst forekommende komplikasjoner diskutert. For permanente tenner relateres også komplikasjonene til diagnosen ved skadetidspunktet. Skadede tenner må i en oppfølgingsperiode kontrolleres klinisk og røntgenologisk med henblikk på mulige senfølger. Traumets alvorlighetsgrad, forventede komplikasjoner og pasientens alder ved skadetidspunktet avgjør hvor hyppig og lenge pasienten bør kontrolleres.

De fleste komplikasjoner diagnostiseres innen ett år etter skaden. I det permanente tannsett må likevel oppfølgingsperioden ikke avsluttes før alle senfølger er ferdigbehandlet, eller før en tapt eller ekstrahert tann er erstattet på en fullverdig måte. Skader i det primære tannsett bør kontrolleres inntil den primære tannen er felt og den permanente tannen er frembrudt.

 

ARobertson 
IJacobsen 

Nøkkelord: Barn; Etterundersøkelse; Oversiktsartikkel; Tannskade; Traume