Estetiske normer og kjeveortopedisk behandling

Arild Stenvik, Lisen Espeland, Brita O Linge og Leif Linge


For å undersøke publikums normer for hva som er akseptabel tannstilling og hva som krever behandling, ble en illustrert skala for ulike grader av avvik anvendt. Fire utvalg med ulik alder (n=417) ble bedt om å gi en estetisk vurdering av skalaens 10 fotografier ved å ta stilling til alternative utsagn om tannstillingen. Det var stor grad av enighet mellom gruppene om hva som var god og hva som var skjemmende tannstilling. Barn var noe mindre kritiske enn de tre øvrige gruppene: tenåringer, unge voksne og barnas foreldre. Det var ingen forskjell knyttet til kjønn, bosted eller tidligere kjeveortopedisk behandling, og resultatene kan derfor sies å gjenspeile generelle estetiske normer som er relevante for norske forhold. Betydningen av å undersøke slike normer diskuteres på bakgrunn av økende oppmerksomhet omkring dental estetikk.

 

AStenvik 
LLinge 
BOLinge 
LEspeland 

Nøkkelord: Barn; Estetikk; Kjeveortopedi; Ungdom; Voksne