OTEs landsting 1998 - Saksliste

Leangkollen Hotel og Konferansesenter, Asker, mandag 2.­tirsdag 3. november 1998

Saksliste
1.  Åpning
2.  Formalia
3.  Regnskap 1997
4.  Lønnsoppgjøret 1998
5.  NTFs egne avtaler med KS (særavtalen, bonusavtalen)
6.  Akademikerne - Fremtidige forhandlingsordninger og lønnsoppgjørene fremover
7.  Budsjett 1999
8.  Valg
    a) Valgkomité
    b) Utsendinger til NTFs representantskap
9.  Åpen post
10. Avslutning


Ad sak 2

Formalia
Godkjenning av innkalling, representantenes fullmakter, stemmevekter, valg av referent, protokollfører, tellekorps og delegater til å underskrive protokollen.