Risikofaktorer for dental fluorose

Nina J Wang, Anne-Marie Gropen og Bjørn Øgaard
Regelmessig bruk av fluortabletter og tidlig bruk av fluortannkrem

Hensikten med studien var å registrere forekomst og alvorlighetsgrad av dental fluorose hos åtteåringer og relatere dette til systemisk fluorbruk i form av tabletter og tannkrem. Barn (n = 551, født i 1988) i Asker kommune i Akershus deltok. Dental fluorose på labialflatene av permanente sentraler i overkjeven ble registrert ved hjelp av Thylstrup-Fejerskovs (TF) indeks. Bruk av fluortabletter og fluortannkrem ble kartlagt. Sekstisyv prosent av barna hadde brukt fluortabletter regelmessig i barndommen. Tennene ble børstet på 26 % av barna ved åtte måneders alder eller tidligere og på 82 % av barna ved 14 måneders alder eller tidligere. Blant barn som brukte fluortabletter regelmessig, periodevis, sjelden og aldri hadde henholdsvis 45, 21, 10 og 0 % dental fluorose. Hos 87 % av barna var det svært mild dental fluorose (TF = 1). Multivariate analyser viste at bruk av fluortabletter og tidspunkt for start av tannbørsting hadde sammenheng med forekomst av dental fluorose, mens barnets fødselsvekt og om barnet likte eller svelget tannkrem ikke hadde sammenheng med forekomsten av fluorose. Risikofaktorer for fluorose var bruk av tannkrem før 14 måneders alder og regelmessig bruk av fluortabletter i barndommen.

 

NJWang 
Bøgaard 
AMGropen 

Nøkkelord: Barn; Fluor; Forebygging; Risiko; Tannpasta