Tannleger topper listen over yrker med risiko for hudproblemer i Finland

Tannleger topper listen over yrker med risiko for hudproblemer i Finland

Det er alltid interessant når andre fagområder interesserer seg for odontologiske problemstillinger. Den 4.-7. juni hadde Nordisk Dermatologisk Forening møte i Bergen. Blant de mange presentasjonene var det en rapport om økning av hudreaksjoner blant tannhelsepersonell (1). Den ble presentert av professor Lasse Kanerva fra det finske arbeidsmiljøinstituttet i Helsinki. Det var hentet data fra det finske registeret for yrkessykdommer i toårsperioder fra 1984 til 1994. Økningen i rapporterte reaksjoner var på mer enn 300 % fra 1982 til 1994. Av alle registrerte yrkesgrupper har tannleger nå den største risikoen for å utvikle hudplager av allergisk natur. Det ble angitt en såkalt relativ risiko i form av aldersnormalisert forekomst (SRR) på 6,4 %. De vanligste årsakene til plagene er i rekkefølge plastmaterialer, gummibestanddeler, desinfeksjonsmidler og kvikksølv og kvikksølvsalter. Tannlegesekretærer var rangert på fjerdeplass, men forskjellen i relativ risiko var ganske liten mellom denne gruppen og tannleger. Odontologiske yrker kommer dermed påfallende ufordelaktig ut i denne undersøkelsen. Kanerva mente at det måtte kreves bedre produktopplysninger om plastmaterialer og at det var behov for bedre beskyttelsestiltak.

Andre utsatte yrkesgrupper finnes innen skinn- og lærbearbeiding, trevareindustri, massasje (de var allergisk mot kremer og oljer) og betongindustri.

Professor Kanerva ledet også et morgenmøte om «Allergic problems from dental materials» der han understreket mange av de samme aspektene. I tillegg presenterte Kristina Turjanmaa en undersøkelse om hudproblemer blant tannhelsepersonell som nå er i gang i Finland i regi av det finske arbeidsmiljøinstituttet. De endelige resultatene av undersøkelsen er ikke klare ennå. Professor Bert Björkner fra Malmö snakket dessuten om gull-allergier. Han har funnet overraskende høye tall for positive testresultater med hensyn til gullsalter, men det kan være vanskelig å bedømme i hvilken grad reaksjonene er klinisk relevante.

Referanse

Kanerva L, Lahtinen A, Toikkanen J, Forss H, Estlander T, Jolanki R. Strong increase of occupational skin diseases in dental personnel. Abstract. 28. Nordiske Dermatologkongress, Bergen, 4.-7. juni 1998

 

 

NRGjerdet 

Nøkkelord: Faglig meddelelse; Tannhelsepersonell; Yrkesskade