Fire eksartikulerte tenner

Behandlingsresultat vurdert estetisk 9-10 år etter skaden

Kontroll av 39 pasienter med 45 utslåtte tenner, 7-12 år etter skaden, omfattet også estetikk. Fire kasus, med observasjonstid 9-10 år, ble valgt ut for å illustrere behandlingsresultater estetisk sett.

Konklusjoner og råd: Kortsiktig og langsiktig behandlingsplanlegging skal skje i samarbeid med pasient og foresatte. Midlertidige erstatninger må fungere som plassholdere, ikke skade bløtvevet, gi mulighet for god hygiene og ha god estetikk. Dårlig tannfarge betyr dårlig estetikk og misfargede tenner bør blekes. Ortodontisk vurdering hører alltid med ved tanntap hos barn og unge. Mesialføring av tenner inn i luker gir som regel gode resultater.

 

O Bell

Nøkkelord: Estetikk; Etterundersøkelse; Kasuistikk; Traume