Valgene

Hovedstyret

President:
Arild Vangstein, Romerike Tannlegeforening (gjenvalg)

Visepresident:
Torgeir Syrtveit jr, Vest-Agder Tannlegeforening (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Steinar Brekke, Haugaland Tannlegeforening (gjenvalg)
Trond Strandenes, Aust-Agder Tannlegeforening (gjenvalg)
Gerd Knudsen, Oslo Tannlegeselskap (gjenvalg)
Ninni Haug, Troms Tannlegeforening (ny)
Liv Lyssandtræ, Sør-Trøndelag Tannlegeforening (gjenvalg)

Varamedlemmer:

  1. Geir Fjerdingen, Telemark Tannlegeforening (ny)

  2. Bodil Baunbæk-Knudsen, Nordland Tannlegeforening (ny)

  3. Thomas Sefranek, Nordland Tannlegeforening (ny)

 

Representantskapet

Ordfører:
Bjarne Housken dy, Haugaland Tannlegeforening (gjenvalg)

Varaordfører:
Torunn L Gaarden, Bergen Tannlegeforening (gjenvalg)

 

Fagnevnden

Formann:
Øyvind Asmyhr, Romerike Tannlegeforening (gjenvalg)

Viseformann:
Gerd Nustad, Sør-Trøndelag Tannlegeforening (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Sigrid Aas Eriksen, Troms Tannlegeforening (gjenvalg)
Nils Holmbakken, Telemark Tannlegeforening (ny)

Varamedlemmer:

  1. Nina Wiencke Gerner, Oslo Tannlegeselskap (ny)

  2. Reidunn Holm, Buskerud Tannlegeforening (gjenvalg)

 

Redaksjonskomité for NTFs tidende

Medlemmer:
Nils Roar Gjerdet, Bergen Tannlegeforening (gjenvalg)
Bjørn Mork Knutsen, Østfold Tannlegeforening (ny)
Trygve Trondsen, Buskerud Tannlegeforening (ny)

Varamedlemmer:

  1. Anne-Grethe Giertsen Tronstad, Oslo Tannlegeselskap (ny)

  2. Bjørg Østvold, Hedmark Tannlegeforening (gjenvalg)

 

NTFs desisjonsutvalg

Medlemmer:
Truls Breyholtz, Bergen Tannlegeforening (ny)
Ellen Marie Calisch, Vest-Agder Tannlegeforening (gjenvalg)
Jan Ødegaard, Rogaland Tannlegeforening (ny)

Personlige varamedlemmer:
Kari Rognes, Sør-Trøndelag Tannlegeforening (ny)
Øistein Haram, Vestfold Tannlegeforening (gjenvalg)
Erik Münther Strand, Buskerud Tannlegeforening (ny)

 

NTFs råd for tannlegeetikk

Formann:
Ivar Hoff, Bergen Tannlegeforening (ny)

Viseformann:
Svein Alstad, Buskerud Tannlegeforening (ny)

Medlemmer:
Lise Thaulow Eidsgaard, Oslo Tannlegeselskap (ny)
Harald Otto Pedersen, Nordland Tannlegeforening (ny)
Rita Wilberg, Romerike Tannlegeforening (gjenvalg)

Varamedlemmer:
Magne Lorentsen, Nordland Tannlegeforening (gjenvalg)
Aadel Bencze, Rogaland Tannlegeforening (ny)
Finn-Ola Skulstad, Oslo Tannlegeselskap (gjenvalg)

 

NTFs bidragsutvalg

Medlemmer:
Per Nordby, Oslo Tannlegeselskap (gjenvalg)
Ida Mørk, Buskerud Tannlegeforening (gjenvalg)
Sturla Eidsgaard, Oslo Tannlegeselskap (gjenvalg)
Marit Vennesland Messelt, Oslo Tannlegeselskap (gjenvalg)

Varamedlem:
Brit Olsson Valderhaug, Oslo Tannlegeselskap (gjenvalg)

 

NTFs ankenevnd for klagesaker

Medlemmer:
Brit Ølstad, Oslo Tannlegeselskap (gjenvalg)
Bjørn Frode Hansen, Buskerud Tannlegeforening (ny)
Gunhild Vesterhus Strand, Bergen Tannlegeforening (gjenvalg)

Varamedlem:
Morten Rykke, Oslo Tannlegeselskap (ny)

 

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Medlemmer:
Tore Bjørnland, Oslo Tannlegeselskap (ny)
Gro Wesenberg, Oslo Tannlegeselskap (gjenvalg)

 

Tannlegeundervisningens fond

Medlem;
Jakob Leirskar, Oslo Tannlegeselskap (ny)

Varamedlem:
Edward B Messelt, Oslo Tannlegeselskap (ny).