Keramer til innlegg og helkeram kroner

Gudbrand Øilo

Keramer til dentalt bruk har hatt og er fortsatt i sterk utvikling. Det gjelder såvel materialene som den tekniske fremstillingen av restaureringene og den kliniske applikasjonen av dem. Ny sementeringsteknikk basert på limretensjon og nye materialer med 3 til 5 ganger høyere bruddseighet og styrke har utvidet indikasjonsområdet for keramiske restaureringer. Keramiske innlegg og helkeramiske kroner har tilfredsstillende livslengde når de begrensende kriterier er ivaretatt. Kriteriene omfatter så vel materialvalg som operatør og det enkelte kasus. Små helkeramiske broer synes å være en mulighet i nær fremtid.