Innhold nr. 12/1997

Nor Tannlegeforen Tid. 1997; 107: 553-608