logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Lenker

Lenker

Organisasjoner

Akademikerne

American Dental Association

British Dental Association

Dansk Tandlægeforening

Den norske legeforening

FDI World Dental Federation

Finlands Tandläkarförbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Tannpleierforening

Sveriges Tandläkarförbund

Tandlægernes Nye Landsforening

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Tidsskrifter

Acta Odontologica Scandinavica

British Dental Journal

Finlands Tandläkartidning

Journal of America Dental Association (JADA)

Tandläkartidningen

Tandlægebladet

Tannstikka

Tidsskrift for Den norske legeforening

Læresteder

Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB

Det odontologiske fakultet, UiO

Tannlegeutdanninga i Tromsø

Institute of Dentistry, Helsinki

Institute of Dentistry, Oulu

Institute of Dentistry, Turku

Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet - tandläkarhögskola

Odontologiska institutionen vid Karolinska Institutet - tandläkarhögskola

Odontologiska fakulteten vid Umeå universitet - tandläkarhögskola

Tandlægeskolen, København

Tandlægeskolen, Århus

Tandvårdshögskolan i Malmö - tandläkarhögskola

Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN):

http://www.tknn.no

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN):

http://www.tkm-n.no

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (TK Vest):

http://www.tannhelserogaland.no/tkvest/

Avdeling Sogn og fjordane:

http://www.tannhelserogaland.no/tkvest/document.aspx?nodeid=5527

Avdeling Hordaland:

http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/Tannhelse/Tannklinikkar---tannhelsedistrikt/TkVest-Hordaland/

Avdeling Rogaland:

http://www.tannhelserogaland.no/tkvest/document.aspx?nodeid=5455

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS):

http://www.tksor.no/

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ):

http://www.tkost.no/

Andre nyttige lenker

Cochrane-biblioteket

Odontologisk fakultetsbibliotek, Oslo

Odontologisk fakultetsbibliotek, Bergen

Bibliotek for medisin og helsefag

Bibsys

Den Norske Fagpresses Forening

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsebiblioteket

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

Regjeringen - Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge - Departementene

Pubmed (Medline)

Sosial- og helsedirektoratet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Helsetilsynet