logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Kurskalender

Kurskalender

Norge

2020


NB! Det er stor usikkerhet rundt avvikling av kurs i tiden fremover på grunn av koronasituasjonen. Vi ber medlemmene følge med på NTFs nettsted og ta kontakt med de respektive arrangørene for mer informasjon om kursene. Se www.tannlegeforeningen.no   

27.
april

Webinar, NIOM

Rettsodontologi v/Simen Kopperud og Sigrid Kvaal. Se også https://niom.no

9.-10.
juni

Park Hotell, Sandefjord

Samfunnsodontologisk forum - UAVKLART

27.-29.
august

Bergen

SkandEndo Se http://skandendo2020.no/

29.-31.
oktober

Lillestrøm

NTFs Landsmøte. Se www.tannlegeforeningen.no

19.
november

Webinar, NIOM

Innhold i webinaret blir kunngjort på https://niom.no

2021

13.-15.
januar '21

Bergen

Vestlandsmøtet

11.-12.
mars '21

Oslo

NTFs symposium. Se www.tannlegeforeningen.no

28.-29.
mai '21

Loen, Hotel Alexandra

Loenmøtet. Henv. Inken Sabine Henning, tlf. 47 60 60 87. E-post: inken.henning@gmx.net

4.-6.
november '21

Bergen

NTFs landsmøte. Se www.tannlegeforeningen.no

2022

13.-15.
januar ' 22


Vestlandsmøtet

20.-21.
mai '22

Loen, Hotel Alexandra

Loenmøtet. Henv. Inken Sabine Henning, tlf. 47 60 60 87. E-post: inken.henning@gmx.net

Utlandet

2020

1.- 4.
sept.

Shanghai, Kina

AVLYST - FDI-kongressen. Se  www.fdiworldental.org

2021

26. – 29.
sept.

Sydney, Austalia

FDI-kongressen. Se www.fdiworldental.org