Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. 

Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten er oppdatert 20.02.2021, i tråd med FHIs oppdaterte råd av 19.2.2021.

Les mer på NTFs nettsted.