Oppdaterte råd og anbefalinger sier tilbake til normalen

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har oppdatert råd og anbefalinger for smittevern. For tannleger innebærer det at det er tilbake til normalen.

Det er nå lav smittespredning i befolkningen, og anbefalingen er å gjenoppta normal aktivitet. Pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet med Covid-19, og som har behov for akutt behandling skal fortsatt henvises til beredskapsklinikkene, skriver NTF.