Helsedirektoratet oppdaterer retningslinjer for tannhelsetjenesten

Endringene gjelder først og fremst bruk av smittevern

Endringene gjelder primært bruk av smittevernutstyr hvor Helsedirektoratet nå kun henviser til Folkehelseinstituttets smittevernråd. Den største endringen er at det nå anbefales at antatt friske pasienter behandles med basalt smittevern og tilpassede kliniske rutiner.

Oppdaterte retningslinjer er publisert på Helsedirektoratets nettsider som lenker til de aktuelle rådene fra Folkehelseinstituttet. 

NTF anbefaler å sette seg inn de nye anbefalingene, og vil ta opp endringene som tema i podkasten Odontopoden, som publiseres i løpet av 6. mai.