Tannleger tas ut i streik

Akademikerne trapper opp sykehusstreiken og fra og med mandag 3. oktober er også to tannleger tatt ut i streik. Begge er ansatt ved Sykehuset Innlandet, på Gjøvik.

Akadmikertne trapper opp streiken og tar ut to nye sykehus i konflikt. Sykehuset Innlandet og Helse Møre og Romsdal, skriver Akademikerne på sitt nettsted. 

 – Etter at samtalene med Spekter brøt sammen 27. september, fortsetter streiken nå med fornyet styrke, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse, og fortsetter: 

 – I samtalene foreslo Akademikerne en løsning som sikrer en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning som samtidig løser problemet med planleggingshorisont og uforutsette vakter for arbeidsgiversiden. Denne løsningen avviste Spekter. De foreslo på sin side en byråkratisk krevende ordning som ville ha trukket ressurser bort fra pasientbehandlingen. 

– Jeg er svært overrasket over at arbeidsgiver sier nei til en løsning som er god for sykehusene, de ansatte og pasientene. Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må baseres på et kollektivt system. Dette rokker ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland. 

– Fra mandag 3. oktober vil Akademikerne ha 595 medlemmer i streik ved 15 sykehus. Dette er leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger. Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, avslutter Frøyland. 

Etter hva Tidende kjenner til vil ny mekling finne sted onsdag 5. oktober. 

NTFs nettsted skriver at Akademikerne er inne i historiens lengste sykehusstreik, og selv om legers arbeidstid er det springende punktet, er det Akademikerne som et fellesskap som streiker. Derfor kan også medlemmer av de andre Akademikerforeningene tas ut i streik. Det er viktig at foreningene står side om side med andre i kampen for kollektive rettigheter. Les mer om dette i Akademikernes nyhetsartikkel "En for alle, alle for en". Totalt forhandler Akademikerne på vegne av 19912 medlemmer i Spekter Helse, hvorav 55 er medlemmer av Tannlegeforeningen. Fra mandag vil Akademikerne ha 595 medlemmer i streik ved 15 sykehus. Dette er leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer og samfunnsvitere - og altså to sykehustannleger. Les mer om streiken på akademikerne.no.

4. oktober meldes det om en ytterligere opptrapping av streiken.