Odontologistudenene er lei av skandalestempelet

– Hverken studenter eller ansatte kjente seg igjen i anklagene om sextrakassering, forteller Ragnhild Henriksen, leder av studentutvalget ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) til universitetsavisen Universitas. 

I fjor høst var mye oppmerksomhet rettet mot fakultetet, etter at Dagbladet avslørte anklager om trakassering. Hovedverneombud Mette Børing ved UiO slo alarm om trakassering og mobbing, og en tidligere doktorgradsstipendiat sto frem og fortalte at hun ble sexpresset av sin veileder i årevis. 

– Her fikk noen få enkeltsaker mye oppmerksomhet, sier odontologistudent Anders Mosgren til Universitas, og legger til at det har vært belastende. 

Studentene er lei av at fakultetet blir stemplet som et skandalefakultet, og mener det kan føre til at færre ønsker å jobbe der, skriver Universitas videre. 

En ekstern undersøkelse av læringsmiljøet som ble offentliggjort i desember viser at førti prosent av studentene enten selv har opplevd trakassering eller kjenner til andre som har det. Tilfeller av seksuell trakassering ble ikke nevnt i denne undersøkelsen. 

– Det er ingen tvil om at det har skjedd ting ved fakultetet som ikke er bra, sier Henriksen, og mener at ansatte noen ganger kan være lite hensynsfulle når de gir tilbakemeldinger til studenter.

Studentene mener problemet til fakultetet ligger i at det består av et lite og intimt miljø, som lettere leder til trakassering, i følge Universitas. 

– Går du på Det samfunnsvitenskaplige fakultet er du en av 150 på forelesning. Det er stor kontrast til hvordan vi har det her, hvor vi er åtte studenter, forteller Anders Mosgren. 

Mette Børing mener fakultetet sliter med trakassering. Dekan Pål Brodin sier at problemene både bunner i en kultur ved fakultetet og enkeltindividers adferd. Han bekrefter påstander om trakassering. 

– Vi har hatt enkeltlærere med trakasserende adferd, men det skal vi gjøre noe med, sier Brodin til Universitas. Han sier videre at det er et vanskelig læringsmiljø på odontologi, både fordi fakultetet har dårlig økonomi som skaper press på ansatte og studenter, og den konkrete undervisningssituasjonen. 

– Det er lett å føle seg krenket i en situasjon der veileder må gi tilbakemelding når pasienten fortsatt er til stede. Vi ønsker å forberede lærere og studenter bedre på dette, sier Brodin.

Bekymret for rekruttering

– Det som er litt farlig med all den negative oppmerksomheten, er at det kan bidra til at færre får lyst til å søke seg hit, noe som igjen gir et problem med at vi får for få instruktører. Fakultetet blir uglesett, og det kan resultere i at vi som studerer her får dårligere undervisning, sier Anders Mosgren til Universitas. Han mener at det er viktig at de ansatte trives med studentene ettersom lønnen er høyere andre steder. 

Dekan Pål Brodin mener feilfokuset gjør det mindre attraktivt å søke jobb ved fakultetet. 

– Det er helt klart et problem. Vi har 125 kliniske lærere, mange i deltidsstillinger, og lønnen er bedre utenfor fakultetet enn innenfor. Jeg er bekymret for fremtidig rekruttering av studenter og lærere.

Kim Kantardjiev i Arbeidsutvalget til Studentutvalget sier til Universitas at de ønsker å opprette et eget ombud for å ivareta studentenes rettigheter. 

– Jeg ville være overrasket hvis trakassering bare er et problem ved odontologi. Vi vil ha et eget ombud som ivaretar studentenes rettigheter. Per i dag er det for skjev maktfordeling mellom studenter og ansatte, sier han. 

Mette Børing vektlegger at universitetsledelsen har gjort en god jobb for å følge opp anklagene, og at arbeidet med å forbedre miljøet allerede er i gang. 

Odontologistudentene håper at oppmerksomheten nå rettes mot noe annet. 

– Studentmiljøet er kjempebra. De fleste har et godt forhold til medstudenter og veiledere, sier Anders Mosgren, til Universitas.

Leder Ragnhild Henriksen, Anders Mosgren og Ola Rasmus Grønningseter fra studentutvalget ved Det odontologiske fakultet i Oslo er redde for at potensielle søkere til kliniske lærerstillinger skremmes vekk etter medieoppslag om trakassering. Foto: Universitas, Ketil Blom