logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Statsansatte tannleger får lokal forhandlingsrett

Statsansatte tannleger får lokal forhandlingsrett

Lørdag 30. april ble Akademikerne og staten enige om en ny hovedtariffavtale for perioden 2016-2018. Lederen i Akademikerne stat, Anders Kvam, mener den nye avtalen er et gjennomslag for en moderne lønnspolitikk, mens kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier avtalen er et viktig skritt videre med å fornye og forbedre offentlig sektor. 

- Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam videre om den nye avtalen. 

Det viktigste elementet er at all lønnsdannelse skal flyttes ut i den enkelte virksomhet, mens den økonomiske rammen for oppgjøret fortsatt skal forhandles sentralt. Detaljene i avtalen skal utformes innen 1. februar 2017.

I kroner ble årets oppgjør moderat og i tråd med rammene i frontfagene. Partene er enige om at det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli. Og: Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent per 1. mai.

Les mer om ny hovedtariffavtale i staten på Akademikernes nettsted.
Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.