logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Vil overprøve Gjenopptakelseskommisjonens leder

Vil overprøve Gjenopptakelseskommisjonens leder

Advokat Cato Schiøtz mener Gjenopptakelseskommisjonens leder gjorde flere feil da hun avviste gjenopptakelsesbegjæringen av Torgersen-saken i august 2015. I Morgenbladet 8. januar og i Litteraturhuset i Oslo 12. januar argumenterer han for hvorfor saken bør gjenopptas, og sier at det vil skje noe i nær fremtid.

Advokat Cato Schiøtz trakk stappfullt hus da han gjennomgikk bevisene i Torgersen-saken i Litteraturhuset i Oslo tirsdag 12. januar. 

Torgersen ble dømt for drap i 1958, blant annet basert på uttalelser fra sakkyndig oppnevnte tannleger. Tannbittbeviset som var et av de tekniske bevisene som var med på å felle Torgersen regnes nå som et bevis som sannsynliggjør Torgersens uskyld. 

I Litteraturhuset la advokat Schiøtz størst vekt på å gjøre rede for manglene ved de taktiske bevisene dommen bygger på, altså de bevisene som dreier seg om Torgersens bevegelser drapsnatten. 

Advokat Cato Schiøtz sto sammen med advokat Pål W. Lorentzen, og i samarbeid med tidligere førstelagmann Nils Erik Lie, bak gjenopptakelsesbegjæringen som ble levert i juni 2015, og avvist i august samme år. Kommisjonens leder, Helen Sæter, besluttet å avvise begjæringen uten å konsultere de øvrige kommisjonsmedlemmene. Schiøtz hevder at Sæters vedtak er basert på gal lovanvendelse, uriktig saksbehandling og feilaktig bevisvurdering og vil forfølge dette videre.   

Bildet viser advokat Cato Schiøtz som presenterer gjenopptakelsesbegjæringen av Torgersen-saken på en pressekonferanse 11. juni 2015. Foto: Kristin Aksnes.


Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.