logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Det er valgt nytt hovedstyre i NTF for toårsperioden 2016 - 2017

Det er valgt nytt hovedstyre i NTF for toårsperioden 2016 - 2017

Camilla Hansen Steinum (Østfold TF) er gjenvalgt som NTFs president og Gunnar Amundsen (Haugaland TF) er valgt til visepresident.

Representantskapet i NTF har 28. november 2015 gjenvalgt Camilla Hansen Steinum (39) som foreningens president for toårsperioden 2016-17. Gunnar Amundsen (51) er nyvalgt som visepresident. Steinum går dermed inn i sin tredje periode som president, og sin fjerde periode i styret. Amundsen har bak seg to hovedstyreperioder som leder av Sentralt næringsutvalg (SNU).  President og visepresident ble enstemmig valgt, uten blanke stemmer.

Representantskapet valgte samtidig følgende medlemmer til det nye hovedstyret: Torbjørn Fauske (51) fra Nordland TF er gjenvalgt. Ellen Holmemo (40) fra Bergen TF er nyvalgt, Benedicte Heireth Jørgensen (40) fra Oslo TF er nyvalgt, Heming Olsen-Bergem (46) fra Buskerud TF er nyvalgt og Anne Kristine (Tine) Solheim (33) fra Sør-Trøndelag TF er nyvalgt.  

Representantskapet godkjente også de allerede valgte lederne av henholdsvis Sentralt forhandlingsutvalg og Sentralt næringsutvalg som hovedstyremedlemmer: Farshad Alamdari (50) fra Hedmark TF (gjenvalg) og Ralf Husebø (46) fra Rogaland TF (nyvalg). 

Som vararepresentanter til NTFs hovedstyre er disse valgt: 1. Kjetil Strøm, Oslo TF, 2. Kristoffer Øvstetun, Bergen TF og 3. Astrid Amalie Eriksen, Troms TF. Representantskapet godkjente henholdsvis Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF og Hege Myklebust Vartdal, Møre og Romsdal som vararepresentanter fra Sentralt forhandlingsutvalg og Sentralt næringsutvalg. 

NTFs hovedstyre for perioden 2016-2017. Bak, fra venstre: Heming Olsen-Bergem, Farshad Alamdari, Gunnar Amundsen, Torbjørn Fauske og Ralf Husebø. Foran, fra venstre: Anne Kristine Solheim, Benedicte H. Jørgensen og Camilla H. Steinum. Ellen Holmemo var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kristin Aksnes.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.