logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Anne Rønneberg får Karl Evangs pris

Anne Rønneberg får Karl Evangs pris

Karl Evang-prisen for 2015 ble delt ut på den årlige Folkehelsekonferansen, melder Helsedirektoratet på sitt nettsted.

– Tannhelse er en viktig folkehelsetjeneste, og Rønneberg har satt undersøkelser av barn som avdekker omsorgssvikt i system, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han viser til at prisvinneren har gjort en viktig innsats for å øke bevisstheten hos landets tannhelsepersonell. – Gjennom dette arbeidet har Rønneberg bidratt til å sette omsorgssvikt på agendaen. På den måten har hun bidratt til å skape åpenhet blant tannhelsepersonell om en tabubelagt og vanskelig sak, sier Guldvog.

Om Karl Evang-prisen 

Prisen går til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme: 

- folkehelsa og sosiale forhold som er viktig for denne 

- rettssikkerhet og sikkerhet i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenesten 

- opplysningsarbeid og virke i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål 

Karl Evang-prisen ble opprettet i 1981 som en honnør til den tidligere helsedirektøren og hans sosialmedisinske innsats. Målet med prisen er å stimulere arbeidet med folkehelse, barnevern og sosiale forhold i Norge. Prisen er på kr 50 000 og deles ut på Folkehelsekonferansen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.