logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Ny gjenopptakelsesbegjæring i Torgersen-saken

Ny gjenopptakelsesbegjæring i Torgersen-saken

Cato Schiøtz presenterer gjenopptakelsesbegjæringen på pressekonferansen 11. juni Foto: Kristin Aksnes

Advokatene som har arbeidet i ett år med begjæringen som ble overlevert Gjenopptakelseskommisjonen 11. juni fremhever fem forhold som de mener skal sikre gjenopptakelse av drapssaken: 

1. Nye bevis som tilbakeviser det som tidligere er vektlagt. Nye sakkyndigvurderinger av blant annet tannbittbeviset. Tilbakevising av to tidsskjemaer fra kvelden drapet ble begått. 

2. Nye analyser av både tannbittbeviset og barnålbeviset.

3. Kommisjonen skal tidligere ha lagt en feil lovanvendelse til grunn.

4. Faktiske feil i tidligere vedtak i Gjenopptakelseskommisjonen.

5. Sentrale anførsler fra Torgersens prosessfullmektiger er ikke undersøkt.

Begjæringen viser blant annet at advokatene mener å kunne plukke helt fra hverandre den rettskraftige dommens tre hovedbeviser: 

1. Tannbittbeviset: Flere sakkyndige mener beviset langt på vei er uforenlig med at Torgersen drepte Rigmor Johnsen. 

2. Barnålbeviset: Barnåler funnet fra et vissent juletre på åstedet, og på Torgersens dress, var identiske og sjeldne, slår dommen fast. En rekke sakkyndige uttalelser har til felles at ingen støtter denne konklusjonen i dag. Både fordi barnålene ikke er ualminnelige - og fordi plasseringen på dressen ikke kan ha blitt påført ved en eventuell flytting av liket. 

3. Avføringsbeviset: Rester på åsted og Torgersens sko; en analyse viser at det ikke er identitet mellom funnene. De tekniske bevisene er totalt annerledes i dag enn i 1958. 

Samtidig trekker de taktiske bevis klart i retning av Torgersens uskyld, sier begjæringen som nå er levert kommisjonen for behandling.

Se video fra NRK Østlandssendingen fra pressekonferansen 11. juni.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.