logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Foreslår gratis tannhelsetjenester til utsatte grupper

Foreslår gratis tannhelsetjenester til utsatte grupper

Helsedirektoratet foreslår at mennesker som er blitt utsatt for tortur, vold, seksuelle overgrep eller har sterk angst for tannbehandling, skal få gratis tilrettelagte tannhelsetjenester. 

I Helsedirektoratets rapport "Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi" beskrives hvilke tann- og munnhelseproblemer disse personene kan ha, hva som kan hindre dem i å benytte seg av dagens tilbud og hvorfor de trenger tilrettelagte tjenester. Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gir faglige begrunnede anbefalinger om hvordan et tilbud kan organiseres, og hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles til behandlende personell. 

Begrunnelsen for å gi dette tilbudet er at personer med sterk tannbehandlingsangst (odontofobi), torturoverlevere og overgrepsutsatte er i en vanskelig livssituasjon hvor muligheten til å nyttiggjøre seg eksisterende tannhelsetilbud kan være redusert på grunn av sosiale, økonomiske og/eller helsemessige årsaker. 

Tilbudet bør organiseres innenfor den offentlige tannhelsetjenesten og finansieres gjennom rammefinansiering. En forankring av tannhelsetilbudet i fylkeskommunen bygger på prinsippet om en sterk offentlig tannhelsetjeneste med et klart organisatorisk ansvar og forvaltningsansvar. Dette melder Helsedirektoratet på sitt nettsted. 

Hele rapporten kan lastes ned her. 

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.