logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Vil ha mer samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Vil ha mer samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Overfor Stortinget trekker helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen frem det såkalte Fasttannlegeprosjektet i Hallingdal som et godt eksempel på samarbeid mellom offentlig og private tannhelsetjeneste.

Strøm-Erichsen har avgitt skriftlig svar på følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, Østfold FrP: "Vil statsråden ta initiativ til at eldre, langtidssyke og uføre som innlegges i institusjon i langt større grad får mulighet til å motta delvis offentlig finansiert tannbehandling fra den tannlegen de har hatt gjennom et langt liv?" Helse- og omsorgsministeren peker i sitt svar på at både departementet og Helsedirektoratet i flere sammenhenger har oppfordret fylkeskommunene til å involvere de privatpraktiserende tannlegene i det offentlige tannhelsearbeid gjennom inngåelse av avtaler. Hun viser også til at Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt et arbeid med revisjon av lov om tannhelsetjenesten, og at spørsmålet om lovfesting av pasientens rett til å kunne velge behandler inngår i dette arbeidet. 

Les Helse- og omsorgsministerens svar.

Les mer om Hallingdalsprosjektet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.