logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Felles pasientbase - lovverk i utakt

Felles pasientbase - lovverk i utakt

Norsk lov tillater ikke tannlegenes vanligste samarbeidsform, når to eller flere selvstendige tannleger med felles klinikk har felles pasientbase. Myndighetene har oppdaget urimeligheten ved dette og arbeider nå med å endre regelverket slik at det blir tilpasset virkeligheten, og ikke omvendt.

Nødvendige endringer er vedtatt i Stortinget, nå venter vi på en ny forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet som skal regulere forholdet. Normalt vil NTF aldri gå ut med en anbefaling til medlemmene som ikke er i tråd med regelverket. I dette tilfellet tar vi likevel sjansen, fordi det så åpenbart vil være meningsløst å iverksette tiltak nå, som innen kort tid vil være unødvendige. NTF anbefaler derfor at tannlegene IKKE foretar endringer i sin organisering som følge av dagens regelverk, men venter til den nye forskriften er på plass. Dette innebærer blant annet at man unngår splitting av databaser, innkjøp av ekstra servere og lignende inntil videre.  

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.