logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Akademikerne ser årets oppgjør som et første skritt i arbeidet med å sikre offentlig sektor kvalifisert arbeidskraft, i følge Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne stat. 

Meklingsresultatet innebærer et generelt tillegg på fra kr 7100 til 21600. Det er også lagt inn ca 526 millioner til lokale forhandlinger og 584 millioner til sentrale justeringer. 

- Det vi har kommet fram til er ingen optimal løsning, verken for å løse likelønnsproblemet eller for å rekruttere og beholde kompetansen staten trenger. Når vi likevel har valgt å akseptere, så er det fordi vi har funnet en løsning som kan være første skritt i arbeidet med å løse statens utfordringer, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne stat. 

For Akademikerne har det i årets oppgjør vært viktig å starte arbeidet med å tette lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor. – Denne likelønnsutfordringen må vi klare, dersom offentlig sektor i framtiden skal kunne ha nok kvalifisert arbeidskraft, sier Lier. 

Lokal fordeling
Den mest effektive måten å oppnå likelønn på er å legge fordelingen av pengene ut lokalt. 20 års erfaring viser at dagens sentralistiske forhandlingssystem ikke løser problemer som manglende likelønn. – Vi sporer vilje hos staten til å arbeide videre med en slik dreining fra sentral dirigering til lokal målretting. Det er vi tilfreds med, sier Lier i følge Akademikernes nettsted.  

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.