logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Tidligere dekan advarer mot utviklingen i Bergen

Tidligere dekan advarer mot utviklingen i Bergen

Kuttene i vitenskapelige stillinger vil gå ut over det odontologiske kompetansesenteret på Vestlandet, advarer tidligere dekan Magne Raadal. Han varsler at det nye odontologibygget kan komme til å stå uten nødvendig kompetanse. I et leserbrev i universitetsavisen På Høyden varsler han alvorlige konsekvenser dersom ikke universitetsledelsen tar grep mot nedbemanningen ved Institutt for klinisk odontologi. 

Instituttleder Inge Fristad deler bekymringen og sier at instituttet har mistet seks stillinger siden 2007. Det er fortsatt en ubalanse på fire millioner kroner mellom grunnbevilgningen til instituttet og dagens lønnsugfiter. En ytterligere nedbemanning vil gå ut over spesialistutdanningen og dermed svekke instituttets inntekter. 

Både Raadal og Fristad sier den økonomiske situasjonen ved Institutt for klinisk odontologi er i strid med forutsetningene for sammenslåingen av Det odonotlogiske og Det medisinske fakultet i 2008, melder På Høyden.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.