logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Ingen hast med bedriftshelsetjeneste for tannleger

Ingen hast med bedriftshelsetjeneste for tannleger

Kravet om at tannleger skal være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste har skapt usikkerhet. NTF råder medlemmene til ikke å forhaste seg med å inngå avtale. Det er ingen grunn til å kaste seg på det første tilbudet som dumper ned i postkassen, sier foreningen på sitt nettsted. 

Mange tannleger er i villrede om hvordan de skal oppfylle det nye pålegget om å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. NTFs råd er å ta tiden til hjelp og vente til det foreligger flere tilbud å velge mellom.

Vær avventende

En del tannleger har mottatt brev fra en tilbyder som foreløpig ikke er kommet lenger enn at godkjenningssøknaden er til behandling hos Arbeidstilsynet. Fortsatt er det få tilbydere som er godkjent, melder NTF, og sier at det neppe er noen ulempe å være avventende og vurdere ulike alternativer før avtale inngås.

Bakgrunnen for pålegget

Grunnlaget for det nye pålegget er dels at forskriften om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste - den såkalte Bransjeforskriften - er blitt utvidet til å gjelde flere bransjer enn dem som tidligere har vært omfattet. Nå er helsetjenester inkludert og dermed også tannleger. Dels er det innført en godkjenningsordning for dem som skal tilby bedriftshelsetjenester (i forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.). Begge endringene trådte i kraft 1. januar 2010, uten forutgående høring. 

Les mer om saken på Arbeidstilsynets nettsider.

Se oppdatert oversikt over godkjente tilbydere av bedriftshelsetjenester. Oversikten er sortert fylkesvis etter hvor bedriftshelsetjenestevirksomheten er hjemmehørende.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.