logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Tannlegeforeningen avlyser større arrangementer

Tannlegeforeningen avlyser større arrangementer

Kurs, møter og større arrangementer i regi av NTF er avlyst frem til sommeren, for å begrense spredning av koronaviruset, heter det på NTFs nettsted.

Målet er å medvirke til å begrense smittemulighetene både for medlemmene og for deres pasienter, og på den måten bidra til at tannhelsetjenesten kan håndtere situasjonen på best mulig måte i tiden fremover. 

NTFs medlemmer er en del av helsetjenesten, og har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene. 

NTF har avlyst symposiet som skulle vært arrangert 12.- 13. mars i Oslo. 

NTF har i tillegg besluttet følgende for kommende arrangementer i tiden frem mot sommeren 2020: Arrangementer med flere enn 50 deltakere avlyses eller utsettes, så sant de ikke kan gjennomføres på alternative måter som gir lavere risiko for smitte.  

Følgende NTF-arrangementer vil bli avlyst: Frokostseminaret på Munnhelsedagen 20. mars i Oslo, Forum for tillitsvalgte 4.- 5. juni i Oslo og Midnattssolsymposiet 18.- 19. juni i Tromsø.

NTF vurderer fortløpende om det er aktuelt å avlyse, eventuelt flytte, flere arrangementer. 

NTFs lokal- og spesialistforeninger oppfordres også til å foreta en konkret risikovurdering av planlagte arrangementer frem mot sommeren. Anbefalingen er at man følger den samme føre var-tankegangen som er lagt til grunn for NTFs beslutning om å avlyse egne arrangementer.  Foreningens tillitsvalgte og ansatte skal i samme periode ikke delta som representanter for NTF på arrangementer i utlandet så sant dette kan unngås.

NTF holder seg fortløpende oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Fra 11. mars er anbefalingen å avlyse eller utsette arrangementer med mer enn 500 deltakere. Det anbefales også at arrangører i samarbeid med kommunene gjør en risikovurdering av alle arrangementer med mer enn 100 deltagere. NTFs beslutning om å avlyse egne arrangementer bygger på erkjennelsen av at helsepersonell har et ekstra stort ansvar for ikke å medvirke til smittespredning, og at det samme gjelder for NTF som tannlegenes profesjonsorganisasjon.  

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.