logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Om tannhelse i regjeringsplattformen

Om tannhelse i regjeringsplattformen

Det er tre punkter om tannhelsepolitikk i den politiske plattformen til den nye blågrønne regjeringen, under kapittel 9 - Helse og omsorg, Primærhelsetjenesten.

Dette sies om tannhelsepolitikken til den nye regjeringen:

Regjeringen vil:

1. Opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre. 

2. Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene. 

3. Iverksette en forsøksordning der kommuner som selv ønsker det, kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten. 


Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.