logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Aldersbestemmelse fortsetter nesten som før

Aldersbestemmelse fortsetter nesten som før

Oslo universitetssykehus vil fortsatt bruke røntgen av tenner og håndrot ved aldersbestemmelse av asylsøkere, fordi det ikke finnes bedre metoder. De vil imidlertid se nærmere på hvordan røntgenbildene tolkes og hvordan resultatene beskrives, skriver VG.

Oslo universitetssykehus (OUS) ved Avdeling for rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt ansvar for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. 

Området for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet (FHI), som fra 1. januar overdras til OUS, har anbefalt UDI å gjøre endringer i metodene for medisinsk aldersvurdering og sammenstillingen av undersøkelsene som inngår i vurderingen. Kun de delene av dagens praksis som er bygget på vitenskapelig grunnlag vil bli vurdert benyttet videre. Klinisk undersøkelse av tenner og måten dagens sammenstilling av resultatene fra undersøkelsene har vært praktisert, vil ikke lenger inngå i den medisinske aldersvurderingen. OUS vil arbeide med hvordan hånd- og tannrøntgenundersøkelse kan benyttes videre med en annen angivelse av usikkerhet. UDI viderefører avtaler om tannrøntgenundersøkelse ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og håndrøntgenundersøkelse ved Unilabs. OUS skal ikke utføre egne undersøkelser, men bistår med faglige råd for metoder og fortolkning. Usikkerheten som ligger i røntgenundersøkelsene av hånd og tenner må angis på en bedre måte enn det som praktiseres i dag. Det pågår derfor en omfattende gjennomgang av publisert vitenskapelig litteratur (kunnskapsoppsummering) om håndledd- og tannrøntgen som vil gi bedre grunnlag for fortolkning av resultatene fra undersøkelsene og hvilken usikkerhet som skal oppgis. Det er planlagt videre forskning som vil omfatte kunnskapsoppsummeringer om MR-undersøkelse av kne og ankel, CT-undersøkelse av krageben, kliniske undersøkelser og psykososiale tester. Dette er metoder som anvendes i enkelte andre land. OUS vil i tillegg forske på en DNA-metode som er helt ny i denne sammenheng, skriver FHI.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.