logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Departementet retter feil i veileder (gult hefte)

Departementet retter feil i veileder (gult hefte)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjør oppmerksom på en feil når det gjelder støtte til kjeveortopedisk behandling i det gule heftet som inneholder veilederen Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, som er sendt som vedlegg til Tidende nr. 1, 2010. 

Feilen er å finne på side 11 under overskriften Merknad til § 1 Stønadsberettiget undersøkelse og behandling.

Annet avsnitt i den trykte versjonen lyder slik: 

Stønad til kjeveortopedisk behandling ved bittanomalier ytes etter forskriften § 1 punkt 8. I tillegg kan det, uavhengig av alder, ytes stønad til kjeveortopedisk behandling etter forskriften § 1 punkt 6b, 12 og 13. Det kan også ytes stønad til kjeveortopedisk behandling, i kombinasjon med protetisk behandling, ved tannagenesier (forskriften § 1 punkt 7c) .”

Annet avsnitt skal imidlertid lyde slik:

"Stønad til kjeveortopedisk behandling ved bittanomalier ytes etter forskriften § 1 punkt 8. I tillegg kan det, uavhengig av alder, ytes stønad til kjeveortopedisk behandling etter forskriften § 1 punkt 6b, 7c, 12 og 13."

Det siste stemmer også overens med det som står på side 15 under punkt 7 i samme hefte. 

Riktig versjon av veilederen finnes også på HODs nettsted, og kan lastes ned her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2009/rundskriv-i-72009-informasjon-om-regelve.html?id=589395

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.