logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Nasjonale retningslinjer for voksentannpleie i Sverige

Nasjonale retningslinjer for voksentannpleie i Sverige

Den 10. mai 2011 offentliggjorde den svenske Socialstyrelsen nasjonale retningslinjer for voksentannpleie.

Arbeidet med retningslinjene har gått over lang tid og med deltakelse fra mange fagmiljøer. En lang rekke tilstander og behandlingsformer er vurdert og rangert i et prioriteringssystem basert på tilstandens alvorlighet, tiltakets vanskelighetsgrad og kostnad, samt det vitenskapelige grunnlaget for tiltakene. Anbefalingene er rangert fra 1 (høy total nytteeffekt) til 10 (liten nytteeffekt). Noen tilstands- eller terapikombinasjoner blir frarådet (kategorisert som Icke-gøra). Dette gjelder for eksempel oklusal korrigering ved akutte kjeveleddssmerter og pulpaoverkapping med bondingmaterialer. Noen tiltak anbefales kun innenfor rammen av kliniske studier. Det er et mål at retningslinjene skal oppdateres hvert tredje til femte år.

Les mer på socialstyrelsens nettsted.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.