logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Tannhelse ble liten sak på Arbeiderpartiets landsmøte

Tannhelse ble liten sak på Arbeiderpartiets landsmøte

Tannhelse druknet i andre saker som EUs postdirektiv og pelsdyrnæringen på Aps landsmøte som ble avviklet fra 7.-10. april. Vedtaket innebærer en mulig god nyhet til dem under 25.

Partiets tannhelsevedtak lyder slik:

«Målet om et likeverdig helsetilbud gjelder også tannhelse. Arbeiderpartiets mål er derfor at tannhelse skal bli en del av det offentliges ansvar på lik linje med de øvrige helsetjenester.Arbeiderpartiet vil at fellesskapet gradvis skal ta et større ansvar for tannhelsetjenesten. Vi vil satse videre på utdanning av tannhelsepersonell. Det er viktig å få fortgang i arbeidet med å utrede ulike modeller for finansiering av tannbehandling og ulike modeller for egenandelstak eller skjermingsordninger. I det videre arbeidet med dette området, vil vi også prioritere å etablere gratis årlig tannhelsekontroll for eldre over 75 år, utvide tannhelsetilbudet for psykisk syke med en alvorlig diagnose, at de som deltar i NAV s kvalifiseringsprogram skal ha gratis tannbehandling på linje med dem som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Vi vil også innføre ordninger som gir unge under 25 år rimeligere tannhelsetjenester. Vi vil ha en elektronisk prisportal slik at forbrukerne lettere kan orientere seg om hvilke priser og behandlingsmetoder den enkelte tannlege tilbyr.»

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.