logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Fylkeslag vil ha fortgang

Fylkeslag vil ha fortgang

Arbeiderpartiet vil at tannlegebesøket skal bli billigere og at det offentlige skal betale en del av tannlegeregningen. Lokallaget i Aust-Agder synes regjeringen arbeider for tregt med denne saken og ber om fortgang og rask løsning i saken.

De ber regjeringen få fortgang i arbeidet med å gjøre tannlegebesøket billigere for folk flest. Samtidig er det mange fylkeslag i Arbeiderpartiet som støtter lokallaget i Aust-Agder og ber regjeringen raske på i arbeidet med å gjøre tannlegebesøket billigere for folk flest, melder NTB

For to år siden, før stortingsvalget i 2009, vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at tannhelse skal bli et offentlig ansvar på linje med andre helsetjenester, finansiert gjennom folketrygden. Landsmøtet ville også ha et maksimumsbeløp for hvor mye den enkelte skal betale i egenandel. Saken ble også gjort til et sentralt tema i valgkampen 2009.

Lite har skjedd

To år etter er vedtaket langt fra gjennomført.

Hittil har regjeringen beveget seg med små skritt i denne retningen og vi ber om at det settes fortgang i denne saken med henblikk på gjennomføring innen utgangen av inneværende valgperiode, heter det i en uttalelse fra Aust-Agder Ap til årets landsmøte som starter neste torsdag

Fylkeslagene fra Oppland, Rogaland, Vestfold, Vest-Agder, Troms og Telemark har lignende uttalelser der de etterlyser regjeringens oppfølging av saken.

- Tannhelsetjenester skaper klasseskiller. Å ikke ha råd til tannhelsetjenester oppleves som det verste ved å være fattig. Dette er det norske velferdssystemet og Arbeiderpartiet uverdig, hvilket landsmøtet i 2009 langt på vei slo fast, uten at det er godt nok fulgt opp, heter det i en uttalelse støttet av Vestfold Ap.

Vedtaket på Ap-landsmøtet i 2009 gikk lenger enn partiledelsens opprinnelige syn, om at det er de med størst problemer som i første omgang skulle omfattes av offentlig finansiering av tannhelsetjenesten.

Utreder

Den rødgrønne regjeringen har i de siste årene bevilget ekstra penger til tannbehandling for utsatte grupper under rusbehandling.

- I år er det satt av 75 millioner kroner til dette arbeidet. Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar for tannhelsetjenesten, og utrede ulike modeller med sikte på å opprette et tak, skriver sentralstyret i Ap i sakspapirene som er lagt ut i forkant av landsmøtet.

SVs landsmøte vedtok på sitt landsmøte forrige helg at staten og offentlige myndigheter må ta finansieringsansvaret for velferdstilbudet, inkludert rehabilitering og tannhelse.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.