logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Prisliste på Internett

Prisliste på Internett

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår at det generelle kravet om å ha enten prisoppslag eller prisliste også skal gjelde for tannhelsetjenesten. Prislistene skal være tilgjengelige på nettet når tannlegen har hjemmeside. Skriftlig prisoverslag skal gis uoppfordret dersom kostnaden overstiger 5 000 kroner.

Tannhelseportal

Departementet foreslår at utøvere av tannhelsetjenester skal ha plikt til å registrere prisopplysninger i en fremtidig elektronisk informasjonsportal for priser på tannhelsetjenester. Formålet er at forbrukerne enkelt skal kunne sammenligne priser for forskjellige tannhelsetjenester. En slik portal skal stimulere til konkurranse og dermed være prisdempende, ifølge departementet.

Tannhelseportalen skal driftes av Forbrukerrådet, som nylig har lyst ut stillingen som prosjektleder. Det tas sikte på å opprette en slik portal i løpet av første halvår 2012.

Prisoppslag og prisliste

Plikten til å ha prisliste liggende på venteværelset foreslås ikke videreført, annet enn som et alternativ til prisoppslag. Derimot skal prislisten foreligge på Internett dersom tannlegen har hjemmeside. Prisliste og prisoppslag skal inneholde opplysninger om gjeldende betalingsbetingelser.

Skriftlig prisoverslag

Plikten for tannhelsepersonell til uoppfordret å gi skriftlig prisoverslag foreslås endret fra gjeldende kr 2 000 til kr 5 000. Dersom forbrukeren ber om det, trer plikt til å gi skriftlig prisoverslag inn også ved lavere beløp. Det foreslås dessuten at opplysning om eventuell stønad fra folketrygden skal inntas i pristilbudet.

Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets nettsted.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.